O projektu

Hidden factory svým názvem odkazuje na realitu porcelánového průmyslu v Čechách, kdy se daří realizovat malé a exkluzivní zakázky hlavně díky osobnímu nasazení a zápalu konkrétních lidí na různých pracovních pozicích napříč jednotlivými fabrikami. Hidden factory tyto lidi s umem a zkušeností propojuje a angažuje ke spolupráci. Vzniká tak produkce továrny, která je dědicem té nejlepší porcelánové tradice v Čechách, továrny, která nemá a nepotřebuje budovu.

Skrytá továrna (hidden factory) je pojem označující, že jistá část kapacit a zdrojů je skrytě neproduktivně využívána pro účely oprav a předělávek výstupů, které jsou z pohledu požadavků nevyhovující. Skrytá továrna neexistuje pouze v průmyslových procesech, ale i v procesech administrativních. Administrativní procesy, kde neexistují standardy nebo využívané standardy jsou nevyhovující, dochází k plýtvání časem a dalšími zdroji a ve skryté továrně je zbytečně spotřebováno mnoho vzácných zdrojů.

Ing. Radovan Novotný, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně